Rapport: Ægteskabsmønstre blandt ikke-vestlige

Denne omfattende og detaljerede rapport af Ulla Nørtoft Thomsen undersøger ikke-vestlige immigranters sociale integration, målt på deres ægteskabsmønstre. Der ses tilbage på immigranternes vielser fra 1999 til 2018, altså en 20-årig periode.

Rapporten kortlægger ægteskabsmønstre blandt immigranter fra de tyve største ikke-vestlige immigrantnationer i Danmark. Termen immigrant anvendes som en samlebetegnelse for indvandrere og efterkommere. Termen immigrantnation refererer til en gruppe af immigranter, der deler oprindelsesland.

De tyve oprindelseslande, der indgår i undersøgelsen, opgøres hver for sig og grupperes derudover i fem regioner.

Disse fem regioner følger ikke den kendte kontinentale opdeling. I stedet anvendes en opdeling i kulturkredse forstået som geografiske områder med særlige etniske, kulturelle og religiøse særtræk.

Rapporten kan downloades her.

Rapportens forfatter kan kontaktes på:

ullanoertoftthomsen@gmail.com