Akkari: Loyalitetskonflikten i Vesten – hvorfor muslimer er svære at integrere

Ahmed Akkari har skrevet en rapport til Unitos om islamismen – og ikke mindst om, hvordan muslimer kan slippe ud af dens magtmonopol.

Akkari var selv en del af det islamiske miljø, inden han forlod det og modigt og konsekvent udgav en af de bedste danske bøger om islamismen. Denne personligt funderede, enorme viden bruger han i rapporten. Den forklarer mekanismerne i islamismen og giver konkrete forslag til at modvirke dens magt over sindene.

Rapportens emne er aktualiseret af drabene i Paris og infiltrationen af sikkerhedstjenesten af den islamistiske gerningsmand. Dertil kommer den taktiske alliance mellem islamiske miljøer og politiske partier under valgkampen og senest medborgerundersøgelsen, der viser, at omtrent halvdelen af efterkommere ønsker religionskritik forbudt.

Uddrag fra rapporten:

“Rapporten fremhæver forskellige årsager til, at integrationen er løbet ind i store problemer, og jeg udpeger her primært to: 1) at islamismen og de traditionalistiske islamfortolkninger sidder inde med et ”magtmonopol”, som forhindrer muslimer i at forholde sig frit og individuelt til deres religion, og 2) at vestlige demokratier fortsat mangler en fælles politisk forståelse for de dynamikker og kræfter, der kendetegner udfordringen med at integrere muslimer.

Jeg kalder islamismens greb om muslimernes frihed for ”det skjulte magtmonopol”, og ser det som en af de absolut væsentligste årsager til, at muslimer ikke virker frie til at kunne genfortolke deres livs- og menneskesyn.

Udfordringen findes ikke i antallet af muslimer, der tilslutter sig islamisk tænkning, men snarere, at islamismen og traditionalismen har et monopol på en tænkning, som indebærer ideen om et liv baseret på ordret religiøs lovgivning, der skal sættes over retsstatens sekulære lovgivning, som jo er baseret på fornufts- og pragmatismeprincipper. Her er min pointe, at islam aldrig er fuldt ud assimileret i noget samfund, og at muslimer aldrig er faldet helt til i ikke-muslimske kulturer. Med et stigende antal muslimer i Vesten ender det med en konflikt.”

Læs rapporten her