Ny rapport: Dansk politik udfordrer ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)

En ny rapport af ph.d. Morten Jarlbæk Pedersen, udgivet af tænketanken Unitos, konkluderer:

•       Den danske migrationspolitik har ikke i nævneværdig grad udfordret EMRK. Snarere synes man i lovgivningsarbejdet at arbejde ud fra et forsigtighedsprincip, når det kommer til EMRK – trods de eksplicitte politiske forsikringer om det modsatte.

•       Migrationspolitisk relevante sager om danske forhold ved EMD handler i langt de fleste tilfælde om EMRK’s artikel 3, forbuddet mod tortur og nedværdigende straf m.m., og EMRK’s artikel 8, retten til familiens enhed.

•       Forfatterne til danske love anvender ikke så ofte EMRK, men når det sker, så er det hyppigt i form at et argument om, at EMRK kan modarbejde, underminere eller opstille barriere for konsekvent anvendelse af de migrationspolitiske stramninger, som Folketinget vedtager.

Rapporten kan downloades som PDF.

For yderligere information kan Morten Jarlbæk kontaktes på: jarlbaek.pedersen@gmail.com