marc-kleen-648772-unsplash new

Unitos igangsætter og støtter projekter til oplysning om indvandringen til Danmark og Vesten i bred forstand, herunder kriminalitet og integration. Unitos søger også at påvirke samfundet, herunder den politiske beslutningsproces. De relevante temaer belyses både kulturelt, økonomisk, juridisk, politisk og socialt.

Midler til Unitos kommer fra private sponsorer. Ønsker du at donere midler, kontakt da gerne bestyrelsen.

Læs mere om at søge støtte til dit projekt