Tænketanken Unitos får ny bestyrelsesformand

Marie Høgh afløser Kasper Støvring som ny formand for bestyrelsen i Unitos.

Marie Høgh er cand. theol. fra Københavns Universitet og Humboldt Universitet i Berlin og sognepræst i Lynge-Uggeløse Sogne. Hun har gennem flere år været en stemme i den offentlige debat med fast klumme hos bl.a. Berlingske, BT, Jysk-Fynske Medier og pt i Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad. Dertil er hun panellist i Søndagsfrokosten på P1 og News og co på TV2.

Marie Høgh er rundet af det grundtvigske livs- og menneskesyn, som afspejler sig i alt, hvad hun gør, mener og skriver om værdier, politik, indvandring, danskhed, sammenhængskraft, frihedsrettigheder, etik, eksistens, tro, kristendom og alt dét, der vigtigst for at holde sammen på fædrelandet, kulturen og mennesket.

Marie Høgh udtaler: ”Det er en ære og at få overdraget formandsskabet for Tænketanken Unitos. Jeg glæder mig til at tage livtag med opgaven og løfte et meget vigtigt arbejde for Danmarks og danskernes fremtids skyld.”

Bestyrelsen i Unitos byder Marie velkommen!

For yderligere oplysninger kan Marie Høgh kontaktes på MAHOE@KM.DK

Bestyrelsen i Unitos